©Nihon Falcom Corporation. All right reserved. ©Sammy
©Sammy
©武論尊・原哲夫/NSP1983. ©NSP2007版権許諾証YBJ-918 ©Sammy
©Sammy
©SEGA ©Sammy イラスト:松原秀典
©Sammy
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 ©Sammy
©2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会 ©Sammy
©2012 BONES/Project EUREKA AO・MBS ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Sammy