©Sammy
©SEGA ©Sammy イラスト:松原秀典
©Sammy
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 ©Sammy
©2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会 ©Sammy
©2012 BONES/Project EUREKA AO・MBS ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Sammy